Wat te doen bij een klacht

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Zorg voor Balans

Zorg voor Balans  doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze diensten of dienstenverlening. Het spreekt voor zich dat u uw klacht dan aan ons kunt doorgeven. Wij behandelen uw klacht zorgvuldig. Zorg voor Balans  probeert klachten binnen tien werkdagen af te handelen.

Heeft u toch een klacht?

We gaan er vanuit dat u dit rechtstreeks met uw contactpersoon kunt bespreken en hopelijk ook direct kunt oplossen. We moedigen aan om uw klacht bij ons te melden. Op die manier kunnen we u verder helpen en geeft u ons waardevolle informatie waarmee wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Lukt het niet om uw klacht op te lossen?

Dan kunt u uw klacht melden via info@zorgvoorbalans.com of telefonisch via 06-44894728. Uw klacht wordt op dit centrale punt in behandeling genomen. Zorg voor Balans zal uw klacht registeren en coördineren.

Procedure

U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van uw klacht. We vragen de verantwoordelijke manager om, afhankelijk van de omvang van uw klacht, op zoek te gaan naar een oplossing. Als er niet direct een oplossing kan worden gevonden, zoekt hij of zij uit welke maatregelingen nodig zijn om u verder te helpen. We streven ernaar dat de verantwoordelijke manager binnen vijf werkdagen persoonlijk contact met u opneemt.

We doen er alles aan om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en houden daarbij rekening met de hoogste normen van ethisch gedrag. Klachten nemen we serieus en worden periodiek geanalyseerd en vervolgens besproken met de directie van Zorg voor Balans. Als het noodzakelijk is, worden er aanpassingen in onze dienstverlening en processen gemaakt om structurele verbeteringen door te voeren.

Geschillencommissie zorg

Indien u er met Zorg voor Balans  onverhoopt niet uitkomt, bestaat de mogelijkheid om u te wenden tot de onafhankelijke Geschillencommissie

downloaden of een geschil melden kan via: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/.

Postadres:
De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag