Nazorg ex gedetineerden

Ex gedetineerden hebben recht op nazorg. Na een gevangenisstraf zullen zij terug keren in de maatschappij, een deel daarvan komt in een zwart gat terecht. Dit komt omdat ze van een situatie van veel structuur terecht komen in de maatschappij, waar ze weer in alle vrijheid leven. Veel ex gedetineerden kunnen hier niet mee omgaan en vervallen vaak terug in hun gedrag. Wij van zorg voor balans willen ze dmv een plan van aanpak begeleiden zodat ze een doel voor ogen hebben waar ze naar toe kunnen werken. Wij zijn ervan overtuigd dat dergelijke begeleiding helpt recidive en overlast te voorkomen.

Hieraan gaan een aantal stappen vooraf:

  • Gedetineerden opzoeken die op het punt staan terug te keren in de maatschappij.
  • Vertellen wie we zijn, wat we doen.
  • Vertrouwen winnen.
  • Voorbereidingen treffen in samenspraak met familie en gemeente, instellingen etc.
    Ter voorbereiding voor vrijlating.
  • Hulpverleningsplan samenstellen met cliënt, toezien op naleving en monitoren.
  • Samenwerking en afstemmen met betrokken partijen.