Jeugdzorg

De jeugdzorg in Nederland is gedecentraliseerd naar de gemeenten, waarbij de Jeugdwet leidend is. De gemeente is daarom verantwoordelijk voor hulp, ondersteuning, preventie en het bieden van zorg aan jeugdigen en hun ouders wanneer problemen ontstaan bij de ontwikkeling en opvoeding of wanneer psychische problemen of andere stoornissen optreden.

De jeugdzorg omvat een breed werkveld waar diverse zorgprofessionals actief bij betrokken zijn, zoals de jeugdhulpverlening, jeugdreclassering, het AMK, de Kindertelefoon en het Centrum voor Jeugd en gezin.

Zorg voor balans in de jeugdzorg

Maar wat als u binnen uw organisatie de personele bezetting niet rond krijgt? Bij uitval door ziekte of verlof of bij gebrek aan personeel binnen deze sector springt Zorg voor Balans graag voor u in de bres. Door snel en adequaat te handelen vinden wij de juiste persoon voor op de juiste plek. Door onze kennis en ervaring met de jeugdzorg weten we precies wie u nodig hebt en loopt de continuïteit van uw organisatie niet of nauwelijks gevaar. Door de snelle werving en inzet van gekwalificeerd zorgpersoneel zorgen wij voor balans in de zorg.

Detacheren en bemiddelen voor de jeugdzorg

Bent u op zoek naar professionele zorgmedewerkers voor de jeugdzorg? Dan kunt u 24 uur per dag en 7 dagen in de week een beroep op ons doen. Wij zorgen voor de juiste match.