Gehandicaptenzorg

Als gespecialiseerd bemiddelingsbureau voor de zorg vormen wij ook een belangrijke schakel binnen de gehandicaptenzorg en ondersteunen wij u bij al uw personele vraagstukken. Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zijn gebaat bij zorg op maat. In de praktijk wordt gewerkt naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Zorg voor Balans levert bij het uitzenden en detacheren van diverse zorgprofessionals maatwerk.

Functiebeperkingen binnen de gehandicaptenzorg

Binnen de gehandicaptenzorg bestaan verschillende functiebeperkingen waarbij voorop staat dat de mensen daarin zo goed mogelijk ondersteund worden. Niet alleen gericht op hun zelfstandigheid, maar ook wat past bij hun mogelijkheden en wensen. Je hebt de dagelijkse praktijk van het douchen, aankleden, het eten of geldzaken regelen, maar je hebt ook dagbesteding en zaken als veiligheid en het leren omgaan met je gezondheid.

De mate waarin mensen gehandicapt verschilt dus onderling. Je hebt mensen met lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke beperkingen. Verder zijn er mensen met licht verstandelijke beperkingen die tevens gedragsproblemen hebben of mensen met meervoudige beperkingen.

Verschillende vormen van gehandicaptenzorg

Vandaar ook dat we binnen de gehandicaptenzorg met verschillende vormen van zorg te maken hebben, zoals:

  • Zelfstandig wonen
  • Wonen in een woongroep
  • Begeleid wonen
  • Naschoolse opvang
  • Ondersteuning thuis, werk en school

De gehandicaptenzorg is dus zeer gedifferentieerd. Voor elke vorm dient specialistisch zorgpersoneel ingezet te worden. Gelukkig weten wij de weg!

We denken graag met u mee

Wilt u weten welke zorgmedewerkers wij voor de gehandicaptenzorg kunnen inzetten? Mail of bel ons dan even. Wij, van Zorg voor Balans, denken graag met u mee en bieden hulp bij uw problemen met de personele bezetting.