Specialistische Ambulante dienstverlening

De kracht van SAMEN

Geregeld komt het voor dat het met een jongere (12-23) niet goed gaat. Hieraan kunnen allerlei redenen ten grondslag liggen, denkend aan psychiatrische problematiek, verslaving, opvoedingsproblemen of (licht) verstandelijke beperkingen. Deze jongeren dreigen vast te lopen op school, werk en thuis doordat er al langere tijd sprake is van diverse problemen. In sommige gevallen is de situatie thuis, zo onhoudbaar, dat er uithuisplaatsing dreigt. Dit is een zware ingreep die desastreuze gevolgen kan hebben voor de jongeren zelf en daarmee het hele gezin.

Juist in dit soort extreme gevallen gelooft Zorg voor Balans als geen ander in de kracht van samen. De inzet van het sociale netwerk om de jongere en het gezin heen, biedt de mogelijkheid deze uithuisplaatsing te voorkomen. De hulp wordt zo georganiseerd dat de jongere kan blijven wonen op een vertrouwde en veilige plek.

Wij werken vanuit een Sociaal Netwerk Strategie (SNS), dit is een basishouding van waaruit de professional denkt en handelt. Het is een manier van werken waarbij de jongere en zijn gezin de regie over het leven in eigen hand houdt, samen met zijn familie en sociaal netwerk besluiten neemt en een plan voor de toekomst maakt.

Zorg voor Balans werkt samen met wijkgerichte teams uit verschillende disciplines rond een gezin om deze jongeren outreachende specialistische hulp te bieden. Behandeling en begeleiding gebeurt dus gezamenlijk en vindt altijd plaats op een locatie die voor de jongere prettig is.

Familie-Netwerk Beraad

In aanvulling op bovenstaande, organiseert Zorg Voor Balans het Familie-Netwerk Beraad. Hieraan nemen de belangrijke mensen voor de jongere en het gezin, het sociale netwerk, deel. Er wordt voor deze hulpvorm gekozen, omdat ervan wordt uitgegaan dat ouders doorgaans de ‘specialist van hun eigen gezin’ zijn. Samen met de ouders en de jongere bekijken we wie er plaatsnemen aan het Familie-Netwerk Beraad. Ook wordt besproken wanneer het plaats vindt en welke vragen de ouders aan de leden van het Beraad willen voorleggen. De coördinator legt-als dat nodig is- contact met de door de jongere en zijn ouders uitgekozen personen.

Werken vanuit Sociaal Netwerk Strategie en het Familie-Netwerk Beraad zorgt ervoor de eigen kracht van clienten doet toenemen, door het houden van eigen regie en inbreng. Deze eigen kracht zal uiteindelijk leiden tot afname van de problematiek. Ook de afhankelijkheid van de zorg zal afnemen, daar de veranderingen stabieler en duurzamer zijn in vergelijking tot reguliere werkwijzen in de ‘traditionele’ jeugdzorg

Wilt u weten welke zorgmedewerkers wij voor de ambulante zorg kunnen inzetten? Mail of bel ons dan even. Wij, van Zorg voor Balans, denken graag met u mee en bieden hulp bij uw problemen met de personele bezetting.