Ons zorg aanbod

ouderenzorg-kl

OUDEREN ZORG

Zorg voor balans is specialist in het uitzenden en detacheren van personeel in de ouderenzorg/psychogeriatrie. Onze flexibele verzorgers en begeleiders versterken uw zorgteams in de ouderenzorg. In de ouderenzorg draagt personeel met een zorghart eraan bij om de levenskwaliteit van ouderen zo hoog mogelijk te houden.

Lees verder..

AMBULANTE ZORG

De ambulante zorg wordt door de overheid gestimuleerd en neemt daardoor een steeds belangrijkere plaats in binnen de zorgverlening. Artsen, psychologen of verpleegkundigen zoeken de patiënt op voor zijn of haar begeleiding of behandeling. Zorg voor Balans werft zorgpersoneel die voor verschillende doeleinden ingezet kunnen worden. Bij verpleegkundige en psychiatrische hulp of voor hulp in het speciaal onderwijs kunt u rekenen op onze zorgprofessionals.

Lees verder..

JEUGDZORG

De jeugdzorg in Nederland is gedecentraliseerd naar de gemeenten, waarbij de Jeugdwet leidend is. De gemeente is daarom verantwoordelijk voor hulp, ondersteuning, preventie en het bieden van zorg aan jeugdigen en hun ouders wanneer problemen ontstaan bij de ontwikkeling en opvoeding of wanneer psychische problemen of andere stoornissen optreden.

Lees verder..

zorg voor balans gehandicaptenzorg

GEHANDICAPTENZORG

Als gespecialiseerd bemiddelingsbureau voor de zorg vormen wij ook een belangrijke schakel binnen de gehandicaptenzorg en ondersteunen wij u bij al uw personele vraagstukken. Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zijn gebaat bij zorg op maat. In de praktijk wordt gewerkt naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Zorg voor Balans levert bij het uitzenden en detacheren van diverse zorgprofessionals dat maatwerk.

Lees verder..

NAZORG EX GEDETINEERDEN

Ex gedetineerden hebben recht op nazorg. Na een gevangenisstraf zullen zij terug keren in de maatschappij, een deel daarvan komt in een zwart gat terecht. Dit komt omdat ze van een situatie van veel structuur terecht komen in de maatschappij, waar ze weer in alle vrijheid leven. Veel ex gedetineerden kunnen hier niet mee omgaan en vervallen vaak terug in hun gedrag.

Lees verder..

DIVERSITEIT

Onze samenleving kan gebruikmaken van een zeer gedifferentieerd zorgaanbod, terwijl er ook cliënten geholpen moeten worden met een verschillende achtergrond. Deze diversiteit vraagt om een goede afstemming, waarvoor de juiste zorgprofessionals ingeschakeld dienen te worden. Zorg voor Balans is vooral goed in het bemiddelen bij het aanbieden van gespecialiseerde zorg aan cliënten uit verschillende migrantenachtergronden. Een prettig gegeven waarbij iedereen gebaat is.

 Lees verder..

PSYCHIATRIE

Sociaal psychiatrische begeleiding is bedoeld voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek waarbij psychosociale problemen op de voorgrond staan. De begeleiding is gericht op het herstellen van evenwicht en stabiliteit in het dagelijks leven. Zorg voor Balans biedt een korter en langer durende variant.

Lees verder..